امور حقوقی

امور حقوقی، سامانه ای تحت وب بوده که با هدف مکانیزه سازی فرایند رسیدگی در بخش حقوقی به منظور ذخیره سازی متمرکز و یکپارچه اطلاعات پرونده ها و نامه ها، حفظ امنیت اطلاعات با در نظر گرفتن مالکیت داده، تسریع انجام چرخه ها و تعاملات اداری و دریافت سریع پاسخ ها و ارجاعات، ایجاد گزارشات تجمیعی، ارائه گزارشات آماری و نموداری تولید شده است. عملیاتی سازی این سامانه، ضمن انعکاس سریعتر وضعیت پرونده ها به مسئولان مربوطه، پیگیری و کنترل آسان تر پرونده ها و نامه ها، و نظارت راحت و دقیق تر بر روند اجرا و تسریع رسیدگی را برای ادارات حقوقی به همراه خواهد داشت.

امور حقوقی


امور حقوقی به منظور پوشش فرآیندهای مرتبط با واحد حقوقی در دستگاه های اجرایی کشور و حوزه ستادی وزارتخانه ها طراحی و پیاده سازی شده است. با توجه به حوزه فعالیت امور حقوقی، امکانات و قابلیتهای مورد نظر در قالب زیر سیستم های اصلی ذیل در سامانه قابل ارائه خواهد بود.
امور حقوقی ، نرم افزاری جامع جهت ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات دعاوی حقوقی و پرونده ‌ها می باشد.

پرونده های حقوقی

امکان ثبت اطلاعات کلیه فرم های حقوقی سازمان در این سیستم و یکپارچگی این اطلاعات در قالب پرونده های حقوقی باعث افزایش سرعت رسیدگی به مکاتبات حقوقی از طریق فرم های دعاوی حقوقی و گردش الکترونیکی مکاتبات می گردد که این اولین اثرگذاری این سیستم می باشد. با استفاده از این سیستم می توان به سرعت به اطلاعات، تصاویر و سوابق فرم های حقوقی و پرونده های حقوقی ثبت شده در سیستم دست پیدا کرد.


در سیستم امور حقوقی، تمام اطلاعات مربوط به دعاوی، اصل سند و ارجاعات، تصاویرنگهداری شده و در نهایت تمام اطلاعات پرونده در اختیار کاربر قرار می گیرد. همچنین می توان گزارش های مدیریتی دقیقی نیز از این سیستم استخراج کرد.

امور حقوقی


هدف:


هدف اصلی از راه اندازی سیستم دعاوی حقوقی، پیگیری سریع، کاهش زمان رسیدگی و پاسخگویی، امنیت اطلاعات، جست و جوی آسان، دسترسی سریع به اسناد، به حداقل رساندن حضور فیزیکی ارباب رجوع و بالا رفتن سرعت اطلاع رسانی است.
اجرایی شدن این سیستم باعث حذف کاغذ از پرونده های حقوقی ، پیگیری ارجاعات از طریق سیستم ، افزایش بهره وری ، کاهش هزینه ها و زمان انجام امور، ایجاد یکپارچگی در ساختار اطلاعات ، نظام اداری سازمان و مکاتبات آن می‌شود.
از مهمترین ویژگی های سیستم ثبت و پیگیری دعاوی حقوقی، ارتباط با سیستم بایگانی اسناد الکترونیکی و همچنین قابلیت پیگیری اینترنتی پرونده های حقوقی جهت استفاده ارباب رجوع از طریق پرتال‌ های اینترنتی و مدیران است.

امکانات:

 • امکان حذف کاغذ از گردش کار دعاوی حقوقی.
 • امکان به گردش درآوردن تمامی‌فرم‌های حقوقی در سازمان.
 • امکان نگهداری کامل مراحل گردش یک فرم با ذکر اطلاعات اشخاص و زمان.
 • امکان ارتباط کاری کامل بین اداره کل حقوقی و اداره حقوقی مناطق.
 • امکان ایجاد گروه‌بندی خاص هر نوع فرم حقوقی.
 • امکان ایجاد اتوماتیک فرم‌های حقوقی از روی ثبت نامه وارده ، صادره و یا داخلی.
 • امکان ایجاد نامه اتوماتیک پرونده حقوقی.
 • امکان رویت سوابق کامل یک پرونده و مراحل جداگانه هر فرم در گردش های کاری.
 • امکان ایجاد برقراری ارتباط فرم‌ها از طریق پلاک‌ثبتی‌های یکسان و جلوگیری از اطلاعات اشتباه.
 • امکان ایجاد اتوماتیک بایگانی و نگهداری اطلاعات در کلاسه‌های خاص.
 • امکان نگهداری کامل تصاویر فرم‌ها، نامه‌ها و پرونده‌ها.
 • امکان گزارش‌گیری‌های پویا از اطلاعات.
 • امکان نگهداری کامل نمودار سازمانی و اطلاعات کارمندان.
 • امکان نگهداری اطلاعات کامل سازمان‌های کاری مرتبط مانند ادارات و شعب دیوان، دادگاه‌ها وغیره.
 • امکان نگهداری اطلاعات شاکی‌ها، وکلاء وغیره.
 • امکان ثبت و نگهداری پرونده حقوقی.

امکانات دیگر

 • امکان ایجاد، ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر نامه وارده.
 • امکان ایجاد، ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر نامه صادره.
 • امکان ایجاد، ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر نامه داخلی.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم دستور موقت.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم دادخواست دیوان.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم دادخواست حقوقی.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم لایحه.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم رای.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم استعلام داخلی.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم استعلام خارجی.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم احضاریه.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم اخطاریه.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم صورتجلسات و کمیسیون‌ها.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم ابلاغیه.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم اجرائیه.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم شکوائیه.
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و تصاویر فرم چک و سفته.
 • امکان ثبت و نگهداری دفاتر و کلاسه‌های بایگانی.
 • امکان گردش کار تمامی فرم ها در داخل کارتابل افراد.
 • امکان اصل مستند در تمامی فرم ها.
 • امکان ثبت اطلاعات تخصصی دعاوی حقوقی.
 • امکان پیگیری مراحل دعاوی حقوقی.

گزارشات:

گزارشات کلی
گزارش کلی در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به مجموعه‌ای از گزارشاتی دست پیدا کنید که در ارتباط با آمار و اطلاعات پرونده باشد.

گزارش آراء ابلاغ شده له/علیه از سوی شعب دیوان
گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات رای‌های ابلاغ شده از سوی شعب دیوان دست پیدا کنید. با توجه به این که نوع رای را چه انتخاب کنید رای له یا علیه مشخص می‌گردد.

فیلترهای این گزارش عبارتند از:

نوع رای، متشاکی، مرجع رسیدگی، از تاریخ تا تاریخ رای و کارشناس پرونده‌ای که رای آن پرونده آمده است.

گزارش کلیه اطلاعات فرم‌ها
گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به کلیه اطلاعات فرم‌های وارده و صادره بر اساس فیلترهای متفاوتی دست پیدا کنید.:

گزارش دادخواست‌های ابلاغ شده از سوی دادگاه‌ها
گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات دادخواست‌های ابلاغ شده از دادگاه دست پیدا کنید.

فیلترهای این گزارش عبارتند از: نوع خواسته شاکی، متشاکی، مرجع رسیدگی، از تاریخ تا تاریخ و کارشناس پرونده‌ای که دادخواست آن پرونده آمده است.
گزارش دادخواست‌های ابلاغ شده از سوی شعب دیوان

گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات دادخواست‌های ابلاغ شده از سوی شعب دیوان دست پیدا کنید.

فیلترهای این گزارش عبارتند از: نوع خواسته شاکی، متشاکی، مرجع رسیدگی، از تاریخ تا تاریخ و کارشناس پرونده‌ای که دادخواست آن پرونده آمده است.

گزارش ارسال لوایح دفاعیه به شعب دادگاه‌ها


گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات لوایح ابلاغ شده به دادگاه دست پیدا کنید.
فیلترهای این گزارش عبارتند از: مرجع رسیدگی، از تاریخ تا تاریخ لایحه و کارشناس پرونده‌ای که لایحه آن پرونده آمده است.

گزارش ارسال لوایح دفاعیه به شعب دیوان
گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات لوایح ابلاغ شده به شعب دیوان دست پیدا کنید.

فیلترهای این گزارش عبارتند از: مرجع رسیدگی، از تاریخ تا تاریخ لایحه و کارشناس پرونده‌ای که لایحه آن پرونده آمده است.
گزارش جلسات

گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات کلیه جلسات دست پیدا کنید
گزارش احضاریه‌ها

گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات احضاریه‌ها دست پیدا کنید.

گزارش اخطاریه‌ها


گزارش فوق در صفحه اصلی سیستم حقوقی قرار دارد. با انتخاب این گزارش می‌توانید به اطلاعات دادخواست‌های ابلاغ شده از سوی شعب دیوان دست پیدا کنید.

فیلترهای این گزارش عبارتند از: نوع خواسته شاکی، متشاکی، مرجع رسیدگی، از تاریخ تا تاریخ و کارشناس پرونده‌ای که دادخواست آن پرونده آمده است.

marketing

فروش

zino tech

خزانه داری

zinotech

دبیرخانه و اتوماسیون

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت

سایدبار کشویی

دسته‌ها